Efektivní předsedkyně ♥

27.01.2020

Jako iniciátorka tohoto projektu vím, že musím neustále pracovat sama na sobě. Když pomáháte lidem v krizových situacích, je to často psychicky náročné a je nezbytné aktivně udržovat čistou mysl a osvojovat si nové či zkvalitňovat již nabyté dovednosti a znalosti.

Finanční příspěvky na tento projekt tedy použiji na:
- supervizi, kterou mi zajišťuje báječná Jana Švecová,
- další vzdělávání (tj. např. kurzy, literaturu či konzultace v oblasti lidských práv, mediace, komunikace, krizové intervence, facilitace, koordinace dobrovolníků a vedení týmu, jednotlivých odbornostech atd.)  

Pokud Vám dává smysl podpořit tento projekt, pošlete prosím libovolnou částku na transparentní účet č. 2301757663 / 2010 a do poznámky uveďte "Efektivní předsedkyně".