Osvěta do světa

28.01.2020

Když se rozhodujeme o důležitých věcech, jako třeba vlastní zdraví nebo blaho našich dětí, potřebujeme k tomu informace. Dnešní doba jich nabízí zahlcující množství, dává tedy smysl pečlivě zvážit, čemu se rozhodnete věřit. Projekt "Osvěta do světa" si klade za cíl přispět informovanosti všech, zejména však rodičů a mladých lidí. 

Zajišťování osvěty pro veřejnost, zejména ohledně: 

  • důležitosti kvalitní otevřené komunikace v rodině i mimo ni,
  • lidských práv a jejich využití v praxi,
  • těhotenství, porodu, šestinedělí a kojení,
  • respektujícího a laskavého přístupu k dětem i ostatním lidem,
  • svobodného sebeřízeného vzdělávání,
  • kontinuálního sebevzdělávání, rozvoje a duševní hygieny,
  • možností, jak žít s respektem ke všemu živému (permakultura, non-toxic, zero-waste, swap, earthship, reduktariánství atd.),
  • kritického myšlení, evaluace zdrojů a odvahy učinit rozhodnutí

Máme FB stránku, kde v současné chvíli začínáme sdílet zejména témata z podpůrných skupin v oblasti školství a zdravotnictví, postupně to rozšíříme o výše uvedené. V roce 2020 pořádáme také semináře pro rodiče (o aktuálních termínech se dozvíte tady).

Finanční příspěvky na tento projekt tedy použiji na:
- rozvoj webu a FB stránky, (hosting, tvorba textů, vyhledávání zdrojů vhodných ke sdílení správa, propagace apod.),
- pořádání seminářů (živá setkání v krajích ČR, kde o ně bude zájem, možnost probrat konkrétní situace),
- tvorbu a výrobu materiálů (letáky a další tiskoviny hodlám užívat střídmě, avšak někdy lidé potřebují "mít něco v ruce"),
- navazování spolupráce (zejména s odborníky v jednotlivých oblastech a dalšími uskupeními, která nabízí lidem podporu či zdroje informací).

Pokud Vám dává smysl podpořit tento projekt, pošlete prosím libovolnou částku na transparentní účet č. 2301757663 / 2010 a do poznámky uveďte "Osvěta do světa".