Podporujeme Petru (zakladatelku spolku Juno Moneta z. s.)

16.09.2021

Tento projekt bude dávat smysl jen lidem, kteří již vědí o co jde. Nevysvětluji proto podrobně veškeré detaily a jen stručně vysvětlím účel.

Projekt má za cíl umožnit dobrovolným dárcům nadále finančně podporovat práci Petry Langové v mezidobí, kdy již nebude mít přístup k transparentnímu účtu spolku Juno Moneta, a zároveň ještě nebude zřízen jiný spolek a nový transparentní účet. Jako její kamarádka a dříve i správce skupiny "Podpoříte mne v osvětě?(Práva v nemocnici a AKTIVNÍ řešení stížností)", jsem Petře nabídla zřídit tento projekt v rámci svého spolku Komunikuji z. s., aby nezůstala zcela bez prostředků za práci, kterou nadále aktivně vykonává. Tedy zejména:

  • non-stop telefonické poradenství pro urgentní případy
  • zodpovídání otázek a rady na míru v konkrétních situacích pro členy výše zmíněné FB skupiny
  • zpracovávání vzorů dokumentů pro klienty zdravotní péče
  • shrnutí aktuálně platné legislativy a její praktické užití
  • podrobné návody na postup v jednotlivých složitých situacích
  • šíření osvěty v oblasti lidských práv v souvislosti se zdravotnictvím

Finanční příspěvky na tento projekt tedy budou použity na:
- úhradu výše zmíněné činnosti Petry Langové
- úhradu případných soudních či právních výloh a dalších spojených nákladů ohledně případů, které Petra nově rozjedná a nebudou již vedeny pod spolkem Juno Moneta z. s.

Pokud Vám dává smysl podpořit tento projekt, pošlete prosím libovolnou částku na transparentní účet
č. 2301757663 / 2010 a do poznámky uveďte "PETRA".Detaily situace můžete sledovat na odkazech níže, většina z nich je z uzavřených skupin, přečíst si je tedy mohou jen členové.

Vyjádření Petry Langové:
"Smutné oznámení"
"Jak se nechat připravit o spolek"

Vyjádření Juno Moneta z. s.:
"Oficiální vyjádření spolku Juno Moneta z. s. - již bez Petry"

Vyjádření Ágnes Němečkové:
"Ne/dobrý večer"

Vytvořte si webové stránky zdarma!