Komunikuji
a tvořím tak lepší svět

Z přesvědčení, že komunikace může zkvalitnit náš život, jsem založila spolek. Bylo to přirozené rozvinutí podpůrných aktivit, kterým jsem se věnovala v posledních letech. Věřím, že mám dar spojovat lidi, kteří se hledají. Vážím si těch, kdo v životě pomohli mě. Přeji si být tvůrcem vlastního života, tedy je v mém vlastním zájmu, aby i lidé okolo mě byli šťastní. 

Rozhodla jsem se jim v tom pomáhat. V části "O SPOLKU" si můžete přečíst, čemu má sloužit, v záložce "PROJEKTY" pak najdete konkrétní aktivity a jejich cíle. Jelikož právě propojování se mi zdá velmi důležité, sdílím také s kým "SPOLUPRACUJEME". Spojit se se mnou můžete přes "KONTAKT". Děkuji, pokud si přečtete více. Děkuji, rozhodnete-li se spolek jakkoli podpořit


Projekty

Když se rozhodujeme o důležitých věcech, jako třeba vlastní zdraví nebo blaho našich dětí, potřebujeme k tomu informace. Dnešní doba jich nabízí zahlcující množství, dává tedy smysl pečlivě zvážit, čemu se rozhodnete věřit. Projekt "Osvěta do světa" si klade za cíl přispět informovanosti všech, zejména však rodičů a mladých lidí.