Komunikuji
a tvořím tak lepší svět

Z přesvědčení, že komunikace může zkvalitnit náš život, jsem založila spolek. Bylo to přirozené rozvinutí podpůrných aktivit, kterým jsem se věnovala v posledních letech. Věřím, že mám dar spojovat lidi, kteří se hledají. Vážím si těch, kdo v životě pomohli mě. Přeji si být tvůrcem vlastního života, tedy je v mém vlastním zájmu, aby i lidé okolo mě byli šťastní. 

Rozhodla jsem se jim v tom pomáhat. V části "O SPOLKU" si můžete přečíst, čemu má sloužit, v záložce "PROJEKTY" pak najdete konkrétní aktivity a jejich cíle. Jelikož právě propojování se mi zdá velmi důležité, sdílím také s kým "SPOLUPRACUJEME". Spojit se se mnou můžete přes "KONTAKT". Děkuji, pokud si přečtete více. Děkuji, rozhodnete-li se spolek jakkoli podpořit