Komunikuji
a tvořím tak lepší svět

Z přesvědčení, že komunikace může zkvalitnit náš život, jsem založila spolek. Bylo to přirozené rozvinutí podpůrných aktivit, kterým jsem se věnovala v posledních letech. Věřím, že mám dar spojovat lidi, kteří se hledají. Vážím si těch, kdo v životě pomohli mě. Přeji si být tvůrcem vlastního života, tedy je v mém vlastním zájmu, aby i lidé okolo mě byli šťastní. 

Rozhodla jsem se jim v tom pomáhat. V části "O SPOLKU" si můžete přečíst, čemu má sloužit, v záložce "PROJEKTY" pak najdete konkrétní aktivity a jejich cíle. Jelikož právě propojování se mi zdá velmi důležité, sdílím také s kým "SPOLUPRACUJEME". Spojit se se mnou můžete přes "KONTAKT". Děkuji, pokud si přečtete více, třeba v části "BLOG". Děkuji, rozhodnete-li se spolek jakkoli podpořit


Čvn 26

Akce Kuna

Projekt "Akce Kuna" je určen pro ty, kdo vědí. Tisíce lidí znají ženu, která má zcela osobité kouzlo. Svým unikátním humorem ulevuje obětem traumat, svými znalostmi posiluje jejich sebevědomí a svou podporou povzbuzuje jejich kompetence. Podílí se na množství projektů zásadních pro zlepšení situace žen a dětí v oblasti zdravotnictví, školství, v...

Když se rozhodujeme o důležitých věcech, jako třeba vlastní zdraví nebo blaho našich dětí, potřebujeme k tomu informace. Dnešní doba jich nabízí zahlcující množství, dává tedy smysl pečlivě zvážit, čemu se rozhodnete věřit. Projekt "Osvěta do světa" si klade za cíl přispět informovanosti všech, zejména však rodičů a mladých lidí.

Jako iniciátorka tohoto projektu vím, že musím neustále pracovat sama na sobě. Když pomáháte lidem v krizových situacích, je to často psychicky náročné a je nezbytné aktivně udržovat čistou mysl a osvojovat si nové či zkvalitňovat již nabyté dovednosti a znalosti.

Finanční příspěvky na tento projekt tedy použiji na:
- supervizi, kterou mi zajišťuje...

#Grammernatzi welcome, enjoy and let me know about your findings. Please!