Projekty

 

Z peněz vybraných na tento projekt, zakoupí spolek běžná i tajná nahrávací zařízení a bude je za poštovné půjčovat těm rodinám, které vhodné nahrávací zařízení nemají a potřebují ho využít k opatření důkazů na ochranu svých práv, práv svých dětí nebo blízkých.

Akce Kuna

26.06.2020

Projekt "Akce Kuna" je určen pro ty, kdo vědí. Tisíce lidí znají ženu, která má zcela osobité kouzlo. Svým unikátním humorem ulevuje obětem traumat, svými znalostmi posiluje jejich sebevědomí a svou podporou povzbuzuje jejich kompetence. Podílí se na množství projektů zásadních pro zlepšení situace žen a dětí v oblasti zdravotnictví, školství, v...

Když se rozhodujeme o důležitých věcech, jako třeba vlastní zdraví nebo blaho našich dětí, potřebujeme k tomu informace. Dnešní doba jich nabízí zahlcující množství, dává tedy smysl pečlivě zvážit, čemu se rozhodnete věřit. Projekt "Osvěta do světa" si klade za cíl přispět informovanosti všech, zejména však rodičů a mladých lidí.

Jako iniciátorka tohoto projektu vím, že musím neustále pracovat sama na sobě. Když pomáháte lidem v krizových situacích, je to často psychicky náročné a je nezbytné aktivně udržovat čistou mysl a osvojovat si nové či zkvalitňovat již nabyté dovednosti a znalosti.

Finanční příspěvky na tento projekt tedy použiji na:
- supervizi, kterou mi zajišťuje...

Vytvořte si webové stránky zdarma!